رایاکوین

همراه لحظه های شما

رایاکوین

همراه لحظه های شما

Raya Pedometer

Accelerometer + GPS

لیگ کاربـــــران

نمایش رتبه بندی کاربران برتر بصورت ماهانه

تورنمـــــنت

مسابقات پیاده روی هفتگی با جوایز ارزنده

فروشـــــگاه

کفش و تجهیزات ورزشی با قیمت مناسب

رابیـــــن

شبکه اجتماعی با موزیک، ویدئو، آموزش و …

کفـش هـای ورزشـی جهت کسب امتیـازات و سکـه های بیشتـر

R-100

R-200

R-300

R-400

R-500

R-600

R-700

R-800

R-100

R-200

R-300

R-400

R-500

R-600

R-700

R-800

پیــاده روی در سرزمیــن هـای فانتــزی (در حال ساخت و توسعه)

ATTILAN

KRAKOA

ATLANTIS

TRANSIA

SOKOVIA

MADRIPOOR

ATTILAN

KRAKOA

ATLANTIS

TRANSIA

SOKOVIA

MADRIPOOR

نتــــایج تـورنـمـنـتـــــ هـای گذشتـــه

0
تورنمنت های برگزار شده
0
تعداد شرکت کننده
0
میزان مسافت (قدم)

نتــــایج تـورنـمـنـتـــــ هـای گذشتـــه

0
تورنمنت های برگزار شده
0
تعداد شرکت کننده
0
میزان مسافت (قدم)

محصــــولات ورزشــــی