رایاکوین

اپلیکیشــن قــدم شمــار رایاکویــن

ما یک قدم شمار ایرانی هستیم که به کمک گیمیفیکیشن و با ایجاد مشوق های مالی و رقابتی، به ورزشکاران و کاربران عزیز انگیزه ی پیاده روی می دهیم.

  • در این اپلیکیشن کاربر هیچوقت احساس یکنواختی و خستگی نمیکند.
  • هر روز یک اتفاق جدید می افتد و کاربران همیشه تعامل خود را با اپلیکیشن حفظ میکنند.

استارت آپ برتر رویداد

پردیس سامیت 1401

عضو پارک علم و فناوری

استـان گلستــان

اپلیکیشن برتر کشور

حوزه پیاده روی و رانینگ

برگزاری انواع حراجی های ورزشی

بخــش های متنــوع و رقابتــی

تورنمنت های کشوری

فروشگاه وسایل ورزشی

دریافت سکه با پیاده روی

شرکت در حراجی با سکه

رقابت در لیگ ماهانه

تورنمنت های کشوری

فروشگاه وسایل ورزشی

دریافت سکه با پیاده روی

شرکت در حراجی با سکه

رقابت در لیگ ماهانه

برنامه های تمرینـی + ویدئـو

قدم شمـار تخصصـی

رصـد پیـاده روی در نقشـه

شبکـه اجتماعـی آموزشـی

محاسبـه کالـری

برنامه های تمرینـی + ویدئـو

قدم شمـار تخصصـی

رصـد پیـاده روی در نقشـه

شبکـه اجتماعـی آموزشـی

محاسبـه کالـری

آمــار و آنالیــز داده هــا

(تا تاریخ 26 مرداد 1402)

شرکت کنندگان در تورنمنت

0

عدد تنوع کالا

0

تعداد دانلود اپلیکیشن

0

رکورد سکه در حراجی

0

تعداد مسابقات کشوری

0

دربـاره مـا

ایده رایا در سال 1400 به ذهنمون رسید. به صورتی که افراد جامعه با توجه به فعالیتهای ورزشی که انجام میدهند، از مجموعه ای از امکانات، مزایا و هدایا بهره مند بشوند. این طرح میتونه به یک همراه همیشگی برای جامعه ایرانی تبدیل بشه، بطوریکه با همراهی نهادها، شهرداری ها، فدراسیون های ورزشی و حتی سرمایه گذاران در حوزه ورزش و سلامت، پکیجی از انواع خدمات حوزه شهری در بستر دیجیتال را فراهم آورد.

در حال حاضر عضو پارک علم و فناوری هستیم و میزبان بیش از 30 هزار کاربر عزیز بوده ایم. سعی کرده ایم انواع ویژگیهای مختلف رو تست و کامل کنیم تا بتوانیم یک اپلیکیشن در شأن جامعه ایرانی تولید کنیم.

توحید
خراسانی

مدیرعامل

مسلم
خان بیکی

مدیر فنی

علیرضا
اسلانی کتولی

مدیر محصول

نگین
نصرتی

مدیر محتوا

یاسمن
حسینی

مدیر فروش

پردیس
خراسانی

مدیر پشتیبانی

سیدرضا
سادات

توسعه دهنده

توحید
ابریان

توسعه دهنده

رایـا    همـراه لحظـه هـای شمـا

تصاویـر اپلیکیشـن

enemad-logo