رایاکوین

همراه لحظه های شما

رایاکوین

همراه لحظه های شما

برندگان جشنـواره کد معـرف

تشکر از تمامی دوستانی که در این کمپین مارو همراهی کردن.

به سه نفر اول جمعا مبلغ 1 میلیون تومان اهدا شد و یک جایزه 200 هزارتومانی نیز بصورت قرعه کشی بین تمامی نفرات شرکت کننده برگزار شد.

مجموعا 12,000,000 ریال جایزه

برندگان جشنـواره کد معـرف

تشکر از تمامی دوستانی که در این کمپین مارو همراهی کردن.

به سه نفر اول جمعا مبلغ 1 میلیون تومان اهدا شد و یک جایزه 200 هزارتومانی نیز بصورت قرعه کشی بین تمامی نفرات شرکت کننده برگزار شد.

مجموعا 12,000,000 ریال جایزه

🎊🎊🎊 برندگان اولین دوره کمپین دعوت از دوستان در رایاکوین 🎊🎊🎊

2 میلیـون ریـال

(16 دوست)

5 میلیـون ریـال

(32 دوست)

3 میلیـون ریـال

(29 دوست)

یه قرعه کشی هم بین تمام کسانی که حتی یک بار از کد معرف شون استفاده شده باشه انجام دادیم و

دو میلیون ریال جایزه نقدی تقدیمشون شد!

🎊🎊🎊 برندگان اولین دوره کمپین دعوت از دوستان در رایاکوین 🎊🎊🎊

5 میلیـون ریـال

(32 دوست)

3 میلیـون ریـال

(29 دوست)

2 میلیـون ریـال

(16 دوست)

یه قرعه کشی هم بین تمام کسانی که حتی یک بار از کد معرف شون استفاده شده باشه انجام دادیم و

دو میلیون ریال جایزه نقدی تقدیمشون شد!

اما هنوز تموم نشدههههههههههههههههههههههه!!!

منتظر کمپین بعدی ما در 15 اسفند باشیییییییید

بابت معرفی هر دوست! از ما هدیه نقدی دریافت کنید 🤩